Nadradené: Úvod | Zariadenia

Výložníkové žeriavy

Sú ideálnym riešením pre menšie pracoviská kde je nutná manipulácia s bremenami. Dokážu robiť svoju prácu aj na takmer nedostupných miestach, ako napr. medzi stĺpmi alebo podperami. Pohybujú sa mimo žeriavovú dráhu, a tým šetrí priestor pre ďalšie využitie plochy. Sú vhodné aj na pracoviská, kde nie je možné stavať novú žeriavovú dráhu. Sú dostupné v rôznych veľkostiach a nosnostiach a je možné ich ukotviť do stien či podláh alebo ich vyrobiť voľne bez ukotvenia, na kolesách.

Do tejto kategórie štandardne zaraďujeme otočné stĺpové žeriavy, otočné konzolové žeriavy, ale aj pojazdné konzolové žeriavy. Žeriavy môžu byť vybavené reťazovými alebo lanovými kladkostrojmi.