Nadradené: Úvod | Služby

Poradenské služby

Cralif, s.r.o. okrem služieb spojených so školeniami obslužného personálu resp. žeriavnikov poskytuje odborné poradenské služby v žeriavovej technike. Ide hlavne o problematiku v žeriavovej technike týkajúcu sa nezvyčajných poruchových stavov starších žeriavov a žeriavových dráh od rôznych výrobcov. Vychádzame hlavne z niekoľko „desať-ročných“ skúseností našich pracovníkov. Analyzujeme problémy našich zákazníkov a navrhujeme potrebné opatrenia.