Žeriavy v neštandardnom prevedení

Sú navrhnuté pre optimálnu bezpečnosť a spoľahlivosť. Cralif, s.r.o., s využitím upravených alebo modernizovaných štandadrdných dielov, dodáva aj špeciálne žeriavy optimalizované na bezpečnosť a spoľahlivosť. Či už sa jedná o špeciálnu kusovú manipuláciu alebo o ťažké prevádzkové podmienky, sme schopní ponúknuť riešenie.

Prečo Cralif?